RejestracjaZaloguj się
WróćA A A

Zarządzać zespołem, czy liderować?

Zarządzanie zespołem najczęściej kojarzy się z dużą odpowiedzialnością, ale także z rządzeniem, dyrygowaniem i funkcją decyzyjną. Aby odróżnić ten tradycyjny, nie do końca najlepiej sprawdzający się, model od nowoczesnego sposobu zarządzania zespołami, stworzono pojęcie „liderowania”.

Czym różni się liderowanie od tradycyjnego modelu zarządzania zespołem?

Pracownicy wykonujący swoje obowiązki pod kierownictwem doświadczonego, skutecznego lidera, nie tylko osiągają wysokie efekty powierzonych im działań, ale także rozwijają się, poszerzają własne kompetencje, osiągają osobiste sukcesy. Najlepsi liderzy nie tylko prowadzą swój zespół do pożądanego celu, ale także doskonale wydobywają potencjał tkwiący w powierzonych ich opiece ludziach.

Warto pamiętać o tym, że każdy zespół jest inny. Należy więc potrafić dostosować model zarządzania do potrzeb konkretnej grupy pracowników. Zespół to zgrana, harmonijnie ze sobą współdziałająca całość, ale także zbiór indywidualnych jednostek. Trzeba więc zwrócić również uwagę na osobiste predyspozycje i potrzeby każdego z jego członków. Tylko dzięki temu współpraca będzie przebiegała pomyślnie i prowadziła do osiągania najlepszych efektów.

Lider nie jest osobą stojącą ponad zespołem. Jest jego częścią. To nie ktoś, kto tylko zarządza, ale jeden ze współpracowników. Kierując się takim podejściem, osoba zarządzająca pracą zespołu buduje lepszą atmosferę pracy i skuteczniej motywuje, a niezaprzeczalny jest przecież fakt, że ludzie zadowoleni i czerpiący ze swoich działań satysfakcję, pracują wydajniej.

Nie należy jednak mylić takiego podejścia z brakiem utrzymywania dyscypliny. W każdym dobrze funkcjonującym zespole powinna ona być zachowana. Niekoniecznie musi się to natomiast opierać na poczuciu wyższości, znacznie większy autorytet budzą liderzy, którzy potrafią pobudzić zespół do działania bez użycia środków przymusu, sprawić, by ludzie chcieli pracować efektywnie z własnej woli.

Efektywne zarządzanie zespołem – czyli jakie?

Zadaniem lidera nie jest wyłącznie dbanie o wyniki i osiąganie natychmiastowych efektów. Skuteczne zarządzanie pracą innych ludzi to proces znacznie bardziej złożony i składający się z wielu istotnych elementów.

Dobry lider powinien przede wszystkim:

- umieć organizować pracę całego zespołu, ale także indywidualne zadania każdego z pracowników,

- skutecznie motywować swój zespół do efektywnego działania,

- potrafić dopasować styl zarządzania do warunków pracy oraz do indywidualnych potrzeb pracownika,

- znać specjalistyczne techniki monitorowania działań zespołu,

- idealnie panować nad własnymi emocjami oraz odruchami, znać zasady oraz techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej, w tym mowy ciała,

- orientować się w kwestii zasad efektywnej współpracy,

- znać metody i kryteria skutecznego nagradzania i karania,

- potrafić rozwiązywać konflikty,

- precyzyjnie określać cele,

- doskonale organizować pracę własną i podlegających mu pracowników,

- efektywnie określać zasady współpracy i delegować zadania.

Może więc warto zweryfikować swój stosunek do zajmowanego stanowiska i spróbować być bardziej liderem niż dyktatorem?

Paulina Maria Szymborska-Karcz

e-szkolenia

kursy internetowe

promocja