RejestracjaZaloguj się
WróćA A A

Techniki NLP – szerokie zastosowanie szybkich i efektywnych metod

NLP – modne w ostatnich czasach sformułowanie obecne jest zarówno w psychologii, życiu codziennym, jak i świecie biznesu. U osób niezorientowanych często budzi ono błędne skojarzenia z ezoteryką czy – także bardzo modnym – tzw. „rozwojem duchowym”. Nic bardziej mylnego. NLP, czyli neurolingwistyczne programowanie, to zbiór technik komunikacyjnych i metod pracy z wyobrażeniami, nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia.

Nazwa ta została stworzona przez odkrywców technik NLP – Johna Grindera i Richarda Bandlera. Programowanie – ponieważ metody te dotyczą zachowań i wzorców, którymi ludzie się kierują (są więc one „zaprogramowane” w ich umysłach i niejednokrotnie wymagają „przeprogramowania”), termin „neurolingwistyczne” natomiast ma wskazywać na powiązanie pomiędzy procesami neurologicznymi a językiem jako kodem komunikacyjnym.

NLP – komu i do czego to potrzebne?

Pierwotnie NLP było promowane jako szybka i efektywna, choć niekonwencjonalna, forma psychoterapii. W swoich początkach, w latach 70., techniki te nie cieszyły się poparciem ze strony środowisk naukowych i nadal bywają przedmiotem ostrej krytyki niektórych kręgów akademickich. Mimo to metody zaproponowane przez Grindera i Bandlera zyskały ogromną popularność, nie do końca zgodnie z wolą twórców, nie w psychologii klinicznej czy psychiatrii, ale właśnie w psychologii biznesu.

Po te metody sięgają bardzo chętnie autorzy szkoleń z zakresu motywacji, doskonalenia zdolności negocjacyjnych, prowadzenia kampanii wyborczych oraz trenerzy biznesowi i doradcy zawodowi. Za pomocą NLP można także doskonalić umiejętność perswazji, a nawet jej skrajnej formy, czyli manipulacji.

Cenione w biznesie zastosowania NLP to również ułatwienie nawiązywania kontaktów, przekonywania, rozwiązywania konfliktów, kontrolowania emocji i stresu, a także pomoc w nauce technik sprzedażowych i tworzeniu prezentacji handlowych oraz perswazyjnych tekstów marketingowych. Techniki NLP są przydatne w coachingu, edukacji oraz zarządzaniu.

NLP – podstawowe techniki i metody

Modelowanie – badanie zachowań oraz przekonań drugiej osoby celem przejęcia jej pozytywnych cech i działań, wzorowania się na niej jako autorytecie;

Kotwiczenie lub warunkowanie – stwarzanie odruchowych emocjonalnych powiązań przyczynowo-skutkowych z bodźcem: np. dotykiem, obrazem, dźwiękiem;

Metafory – techniki służące spojrzeniu na rzeczywistość z innego punktu widzenia;

Przeramowanie (ang. reframing) – modyfikacja kontekstu wypowiedzi, która wpływa na wynikające z niej wnioski oraz sposób odbioru, nie zmieniając przy tym samej treści komunikatu;

Linia czasu – tworzenie linii organizującej przeżycia i doświadczenia w czasie i przestrzeni. Ma to prowadzić do zmiany subiektywnego odczucia czasu i pomagać w dotarciu do własnych stanów emocjonalnych oraz przeniesieniu ich w przyszłość. Z tej metody korzysta kilka różnych technik, m.in. future pacing, projektowanie przyszłości, zmiana historii osobistej czy wzmacnianie zasobów.

Swish pattern – tworzenie skojarzeń pomiędzy sytuacją odbieraną negatywnie, a taką, która wywołuje poczucie komfortu i bezpieczeństwa poprzez szybkie przeskakiwanie w myślach między wyobrażeniami.

Trans – metoda zbliżona do hipnozy, służąca zmianie zakorzenionych w umyśle przekonań i wzorców.

Techniki leczenia fobii oparte na podwójnej dysocjacji.

Dzięki szerokiemu zastosowaniu, techniki NLP cieszą się ogromną popularnością. Są to metody szybkie i efektywne, warto więc zapoznać się z nimi i nauczyć się je wykorzystywać w odpowiednich dla siebie celach.

Paulina Maria Szymborska-Karcz

e-szkolenia

kursy internetowe

promocja