RejestracjaZaloguj się
WróćA A A

Techniki negocjacji – praktyczna wiedza przydatna na co dzień

Według definicji specjalistycznych, negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego głównym celem jest dążenie do osiągnięcia porozumienia. W życiu codziennym – tak osobistym, jak i zawodowym – negocjujemy niemal codziennie. Tym sposobem rozwiązujemy liczne sytuacje konfliktowe oraz doprowadzamy do uzyskania pożądanych korzyści. Negocjacje są więc nieodłącznym elementem codzienności każdego człowieka, bez względu na pełnioną funkcję społeczną, rodzaj wykonywanej pracy czy zajmowane stanowisko.

techniki negocjacji

Techniki negocjacji: po pierwsze styl i metoda

Warto pamiętać, że o powodzeniu negocjacji w znacznej mierze decyduje czynnik psychologiczny. Dlatego warto wybrać odpowiedni dla siebie, a także najskuteczniejszy dla potrzeb aktualnej sytuacji model negocjacyjny.

Według podstawowego podziału, można wyodrębnić dwa odmienne style negocjowania:

Negocjacje twarde: 

- partner traktowany jako przeciwnik,

- stawianie konkretnych i zdecydowanych wymagań,

- unikanie kompromisów,

- wywieranie presji.

Negocjacje miękkie:

- znaczna uległość co najmniej jednego z negocjatorów,

- stosowanie uników,

- nastawienie na kompromis, nie na osiągnięcie skonkretyzowanej korzyści,

- poszukiwanie polubownego rozwiązania.

Istnieje jednak także metoda pośrednia, służąca osiągnięciu wymiernego efektu, jak najkorzystniejszego dla obu stron.

Negocjacje integracyjne:

- podejście partnerskie,

- stosowanie wyłącznie obiektywnych kryteriów,

- umiejętne oddzielenie relacji międzyludzkich od zaistniałego problemu,

- opracowanie rozwiązań korzystnych dla każdej ze stron,

- skoncentrowanie na celach i założeniach, nie na zajmowanych stanowiskach.

Techniki negocjacji – co to takiego? 

Sprawni negocjatorzy posługują się szeregiem wyuczonych technik, czyli rozmaitych chwytów i zabiegów służących osiągnięciu oczekiwanego efektu. Ich znajomość przydaje się jednak nie tylko profesjonalistom, warto je poznać i nauczyć się stosować w swoich codziennych negocjacjach.

Techniki negocjacji to przede wszystkim sposoby:

- werbalizowania żądań,

- czynienia ustępstw,

- kamuflowania nadmiernej chęci szybkiego osiągnięcia porozumienia,

- stosowania oporu przed zabiegami oponenta,

- wykorzystywania presji psychologicznej.

Są one nastawione na oddziaływanie na poszczególne elementy negocjacji:

- czynnik czasu,

- psychikę przeciwników,

- demonstrowanie siły (dominacji),

- porządek obrad,

- informacje pochodzące od przeciwnika.

Podstawowy podział technik negocjacyjnych to:

 - techniki zwiększania siły negocjowania,

- techniki pomniejszania własnej siły,

- techniki budowania zaufania,

- techniki wspierania kreatywności.

Wiele spośród technik negocjacyjnych to procesy bardzo złożone i stosowane w różnej formie w zależności od potrzeb. Warto jednak poświęcić czas i energię na naukę choćby najpopularniejszych z nich. Ich znajomość z pewnością pomoże w budowaniu własnej taktyki i osiąganiu coraz lepszych efektów.

 techniki negocjacji

Należy pamiętać, że techniki negocjacji, to sztuka, którą należy nieustannie doskonalić!

Paulina Maria Szymborska-Karcz

e-szkolenia

kursy internetowe

promocja