RejestracjaZaloguj się
WróćA A A

Szkolenia dla bezrobotnych

 W końcu bezrobotni dochodzą do wniosku, że nie warto podejmować się jakiegokolwiek zajęcia, bo rząd płaci im zasiłek, z którego są w stanie się utrzymać. Dochodzą więc do wniosku, że nie warto rozwijać swoich umiejętności ani się przekwalifikowywać, bo i tak niczego nie osiągną. Jednak aby znaleźć pracę, należy wiedzieć, jakie umiejętności nabywać lub ulepszać, co daje szansę na stabilne zatrudnienie. Nie wolno nam popadać w rutynę i zastój, gdyż wówczas wpadamy w błędne koło, z którego później trudno nam się wydostać, dlatego warto zastanowić się nad odbyciem dodatkowych kursów i szkoleń.

Bezrobocie – rozwiązania

Bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy mogą zostać zatrudnieni na staż w dziale firmy , który odpowiada jego kwalifikacjom zawodowym i wykształceniu. Niestety, praktyką jest, że po półrocznym stażu osoby bezrobotne nie znajdują pracy, a błędne koło zatacza kolejny krok w drodze donikąd. Niewiele firm decyduje się na zatrudnienie stażystów, gdyż wiąże się to z nadmiernymi nakładami finansowymi, co jest zwyczajnie nieopłacalne z perspektywy przedsiębiorstwa.

Tego samego dotyczą prace interwencyjne. Celem tego typu działań jest wsparcie osób bezrobotnych, a zwłaszcza ich aktywizowanie. Do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zalicza się w szczególności:

Z reguły prace interwencyjne to prace tymczasowe, trwające, w zależności od urzędu do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub 4 lat.

Bezrobocie – kursy

Optymalnym rozwiązaniem trudnej kwestii bezrobocia mogą okazać się kursy i szkolenia, również kursy internetowe z certyfikatem. Do najpopularniejszych szkoleń wciąż należą kursy z zakresu obsługi komputera oraz kursy języka angielskiego. Te dwie umiejętności mogą bowiem znacznie ułatwić dostęp do szerszej bazy ofert pracy, co zwiększa szanse bezrobotnych na długotrwałe, stabilne zatrudnienie.

Oprócz kursów komputerowych i kursów języka angielskiego, zwolenników znajdują również szkolenia z obsługi urządzeń biurowych, takich jak drukarka, kserokopiarka, skaner czy faks. Ponadto, kursy obsługi koparek, koparko – spycharek czy samochodów ciężarowych i ich użyteczność decydują, czy takie szkolenia zostaną sfinansowane przez urząd pracy czy wiąże się to ze zbyt dużymi kosztami, a znalezienie pracy przez osobę bezrobotną nie zmniejsza się. Warto zastanowić się zatem nad wdrożeniem innowacyjnych projektów. Być może kursy online z certyfikatem częściowo rozwiążą problem.

Młode osoby, dopiero wkraczające na rynek pracy, mogą podwyższyć kwalifikacje poprzez uzupełnianie własnych umiejętności, które na studiach zdobyli w szczątkowej formie. Wszelkie kursy i szkolenia rozwiną sfery wcześniej nieosiągalne ze względu na własne ograniczenia. Absolwenci szkół wyższych powinni zwłaszcza popracować nad pewnością siebie i zachowaniem asertywnym, a także zarządzaniem czasem i radzeniem ze stresem, gdyż problemy z własną osobowością i nawykami skutecznie mogą nas oddalić od osiągnięcia satysfakcjonującej pracy.

Z pomocą przychodzą innowacyjne rozwiązania – kursy internetowe z certyfikatem. Dzięki nim na żywych przykładach i na podstawie ćwiczeń interakcyjnych nie poddamy się, a będziemy dążyć do wyznaczonego celu, jakim w tym przypadku jest stanowisko idące w parze z naszym wykształceniem i kwalifikacjami.

Natomiast jeśli nie mamy wykształcenia wyższego, warto zapisać się na kursy doszkalające do danego zawodu, np. dekarza czy operatora wózków widłowych. Konkretny zawód ułatwia ucieczkę z długotrwałego bezrobocia i daje nadzieję osobom, które już ją straciły, ponieważ w ten sposób zapewnimy sobie nie tylko pensję, i to nie płacę minimalną, ale dość solidne pieniądze.

Nie każdy musi mieć wyższe wykształcenie, ale jeśli chcemy odnaleźć się na polskim rynku pracy, powinniśmy dostosować się do warunków na nim panującym, a więc inwestować w siebie, w swoją przyszłość poprzez nieustanne dokształcanie się i rozwijanie umiejętności pozytywnie postrzeganych przez przyszłego pracodawcę. Nie od dziś bowiem wiadomo, że człowiek uczy się całe życie.

Karolina Grądzka

e-szkolenia

kursy internetowe

promocja