RejestracjaZaloguj się
WróćA A A

Kto czerpie korzyści z coachingu?

Coaching, kultura coachingowa, sesje coachingowe. Z tymi terminami na pewno spotkał się już każdy, kto poważnie myśli o rozwoju własnej kariery. W ostatnich latach zapanował absolutny boom na coatching. Czy to jednak tylko moda, czy może już coś więcej? Kto tak naprawdę czerpie korzyści z uczestnictwa w sesjach coachingowych? Czy są one przeznaczone dla każdego? Czy opłacają się bardziej w przypadku osób prywatnych, czy może firm i instytucji?

Coaching - na czym polega

Coaching polega, przede wszystkim, na aktywizowaniu mocnych stron klienta, jego tzw. wewnętrznych zasobów, pomocy w przekraczaniu osobistych barier i ograniczeń oraz ułatwianiu bardziej efektywnego współdziałania w zespole. Ma za zadanie skutecznie pomagać osobom lub grupom w realizacji celów. Chętnie korzysta z niego coraz więcej osób prywatnych, ale także całych przedsiębiorstw.

Kto czerpie korzyści z coachingu

Korzyści z coachingu są odczuwalne zarówno na poziomie emocjonalno-społecznym, jak i czysto praktycznym. Każdy profesjonalny coach, zapytany o zalety formy pomocy, jaką oferuje, wśród wielu innych czynników, wymieni pięć podstawowych, najbardziej znamiennych i w pełni uniwersalnych dla każdego typu klienta: oszczędność czasu, wielopoziomowość, motywacja, wzmocnienie i rozwój. Co to oznacza w praktyce?

Praca z coachem odbywa się głównie we własnym zakresie i w zwykłym środowisku, w którym klient funkcjonuje na co dzień. Prowadzona jest jedynie pod kierunkiem specjalisty, ogrom pracy natomiast spoczywa na samym uczestniku. Zwykle jedna, dziewięćdziesięciominutowa sesja raz w tygodniu, a nawet miesiącu, w zupełności wystarcza, by cały proces coachingowy przebiegał sprawnie i przynosił pożądane efekty.

Jak wygląda coaching

 Coach zwykle dojeżdża do klienta, a czasem może nawet prowadzić obserwacje podopiecznego w jego miejscu pracy, nie przeszkadzając mu w wykonywaniu obowiązków służbowych. To drugie rozwiązanie jest najpopularniejsze i najczęściej stosowane w różnych formach coachingu związanych z biznesem i życiem zawodowym. Coaching jest więc wygodny, mało czasochłonny i nie owocuje zaniedbaniami w wykonywaniu bieżących obowiązków.

Coaching to, przede wszystkim, indywidualna praca z klientem. To nie warsztaty grupowe, ani forma wykładowego szkolenia, podczas której poziom i program ujednolica się dla wszystkich uczestników. Tutaj największą rolę odgrywa podejście do konkretnej osoby i jej problemów, nie zaś schematyczność i odgórnie narzucony sposób treningu.

Coach nie podchodzi do klienta bezosobowo, chce doskonale go poznać i stara się jak najlepiej dopasować formę pracy do jego indywidualnych oczekiwań oraz potrzeb. W przypadku coachingu jest się bardziej podopiecznym niż klientem. Przy takim założeniu łatwiej jest się otworzyć przed osobistym trenerem, zaufać mu i pozbyć się wstydu oraz zahamowań. Jednostka, do której podchodzi się w sposób indywidualny, czuje się doceniana, potrzebna i ważna. A dzięki temu zyskuje większą motywację do działania, staje się bardziej kreatywna, aktywna i zdeterminowana na cel.

Coaching kładzie też ogromny nacisk na wzmocnienie i rozwój. Opiera się na tym każda jego forma, poczynając od tych dotyczących rozmaitych sfer życia prywatnego, a kończąc na typowo biznesowych skierowanych nie tylko do osób indywidualnych, ale i całych firm. Te dwa czynniki stanowią bowiem klucz do zadowolenia psychiczno-społecznego. Czym innym jest rozwijanie własnego potencjału i wzmacnianie już zdobytych kompetencji oraz swojej kreatywności i motywacji, jeżeli nie motorem sukcesu?

Kto najwięcej zyskują na coachingu

W przypadku osób indywidualnych inwestowanie w siebie to najlepszy sposób na zdobycie poczucia samorealizacji, podniesienie zadowolenia ze swojego życia i pracy. Ta sama zasada przekłada się też na funkcjonowanie firm i organizacji. Każda inwestycja, czy to w postaci nakładów finansowych poświęconych na opłacenie profesjonalnego coacha, czy też pracy, czasu oraz energii, które obie strony muszą włożyć w powodzenie procesu coachingowego, zwraca się bardzo szybko i procentuje. Warto bowiem pamiętać, że wzmacniając każde ogniwo, którym jest pracownik, automatycznie tworzy się cały mocny łańcuch – dobrze funkcjonujące, świetnie zorganizowane przedsiębiorstwo.

Wielopoziomowość prowadzonych działań jest natomiast czołową zaletą coachingu biznesowego. Coaching opiera się na holistycznym podejściu i budowaniu świadomości systemowej. Nauka globalnego spojrzenia na procesy, w których się uczestniczy, znacząco wpływa na poszerzenie rozumienia przez jednostkę wzajemnych wpływów w zespole i całej organizacji, myślenia przyczynowo - skutkowego oraz działania strategicznego.

Osoba prywatna, dzięki sesjom prowadzonym przez wykwalifikowanego, profesjonalnego coacha, ma szansę zyskać większą samoświadomość, poczucie własnej wartości, motywację do pracy, poczucie harmonii i równowagi wewnętrznej oraz nauczyć się skutecznych sposobów ciągłego samodoskonalenia.

Korzyści z coachingu, najczęściej wymieniane przez klientów indywidualnych, to także: wyrabianie nawyku systematycznej pracy nad sobą, nabieranie pewności siebie, umacnianie pozycji zawodowej, rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich, zwiększenie klarowności celów, wzmocnienie poczucia skupienia, spójności myślenia,  przełamanie lęków i barier w zachowaniu oraz ustalenie odpowiedniej hierarchii wartości.

Coach pomoże lepiej wykorzystywać własne możliwości i zwiększyć efektywność oraz kreatywność na różnych polach działalności, osiągnąć zdrowy balans pomiędzy życiem osobistym i zawodowym. Coaching indywidualny, niezależnie czy sesje dotyczą życia osobistego, czy też zawodowego, to także odkrywanie w sobie nieznanych dotąd talentów, poznawanie własnych nieuświadomionych wad oraz zalet,  a także uzdrawianie relacji z innymi osobami.

Coaching ewidentnie opłaca się także, a może właśnie przede wszystkim, firmom. W takim przypadku podejście indywidualne coacha przekłada się z człowieka (jak ma to miejsce wówczas, gdy klient jest osobą prywatną) na przedsiębiorstwo. Zostaje ono potraktowane jako jednostka, której należy wskazać jak najlepszy kierunek rozwoju i znaleźć rozwiązania jej problemów.

Dla firm największe zyski z coachingu to efektywniejsze wykorzystywanie zasobów organizacji, tworzenie bardziej wydajnych zespołów pracowniczych i promowanie pozytywnych zmian przez osoby strategicznie ważne i opiniotwórcze na różnych poziomach zarządzania. Wszelkie odmiany coachingu biznesowego to także precyzja w działaniach, wprowadzanie nowych strategii, odnajdywanie słabych punktów funkcjonowania przedsiębiorstwa i naprawianie ich, zwiększanie wydajności prowadzące do polepszenia wyników pracy, poprawa wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku firmy.

Coaching, którego adresatem jest całe przedsiębiorstwo, stanowi również innowacyjną możliwość pracy z poszczególnymi pracownikami, którzy tego potrzebują. Zapewnia większą efektywność długoterminowych inwestycji w kapitał ludzki. Usprawnia pracę zespołową, zapobiega spadkowi produktywności oraz przyczynia się do podniesienia poziomu kultury organizacyjnej i morale pracowników. Buduje pozytywne relacje między przełożonymi i podwładnymi. I najważniejsze, czyli korzyści ekonomiczne.

Coaching dla firm to najszybszy i najskuteczniejszy sposób podnoszenia efektywności, dlatego wiąże się on również z oszczędnością środków finansowych. Indywidualne ukierunkowanie generuje bardziej wymierne efekty niż szkolenia grupowe, dzięki czemu organizacja niektórych dodatkowych kursów dla kadry i pracowników przestaje być potrzebna. 

Artykuły o zbliżonej tematyce:

Coaching - co można zyskać?

Coaching – pytania i informacje zwrotne

Paulina Szymborska-Karcz

e-szkolenia

kursy internetowe

promocja