RejestracjaZaloguj się
WróćA A A

Inteligencja emocjonalna – podstawy dla każdego

 Faktem jest, że lepiej radzą sobie w życiu i osiągają większe sukcesy ludzie dojrzali emocjonalnie, obdarzeni silną wolą oraz zmotywowani do działania. Impulsywność oraz brak kontroli nad sobą, a także nieumiejętność prawidłowego odczytywania stanów emocjonalnych oraz oczekiwań innych ludzi, często prowadzą do porażki. Dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie odpowiada właśnie pojęcie inteligencji emocjonalnej.

Inteligencja emocjonalna – co to takiego?

Inteligencja emocjonalna, czyli EQ (ang. Emotional Intelligence Quotient) to rodzaj osobistych kompetencji człowieka, zdolność do rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, umiejętność kontrolowania swoich emocji i radzenia sobie z nimi.

Współczesna psychologia zna trzy główne modele inteligencji emocjonalnej.

 

Według Daniela Goldmana pojęcie to obejmuje:

- zdolność rozumienia siebie i własnych emocji,

- kompetencje o charakterze społecznym,

- zdolność do samomotywacji,

- umiejętność kierowania własnymi emocjami i kontrolowania ich.

 

Model Jacka Mayera i Petera Salovey’a wyróżnia cztery obszary inteligencji emocjonalnej:

- spostrzeganie emocji,

- wspomaganie myślenia za pomocą emocji,

- rozumienie emocji,

- kierowanie emocjami.

 

Reuven Bar-On wspomina natomiast o pięciu elementach składowych inteligencji emocjonalnej:

- inteligencji intrapersonalnej (związanej z własnymi emocjami),

- inteligencji interpersonalnej (związanej z emocjami innych osób),

- radzeniu sobie ze stresem,

- zdolności adaptacji,

- ogólnym nastroju.

 

Kompetencje inteligencji emocjonalnej

Kompetencje należące do inteligencji emocjonalnej można podzielić na trzy podstawowe grupy:

 1. Kompetencje psychologiczne – odpowiedzialne za relacje z samym sobą,

 2. Kompetencje społeczne, które odpowiadają za relacje z innymi ludźmi,

 3. Kompetencje prakseologiczne – określające stosunek do działania, zadań, wyzwań.

Do kompetencji psychologicznych należą:

 1. Samoświadomość

 2. Samoocena

 3. Samokontrola

Kompetencje społeczne to:

 1. Empatia

 2. Asertywność

 3. Perswazja

 4. Przywództwo

 5. Współpraca

Do kompetencji prakseologicznych zalicza się:

 1. Motywację

 2. Zdolności adaptacyjne

 3. Sumienność

Inteligencja emocjonalna to cały kompleks kompetencji, umiejętności i predyspozycji niezbędnych w życiu codziennym – tak osobistym, jak i zawodowym – które warto rozwijać. To przecież one w znacznej mierze decydują o sukcesie w każdej dziedzinie działalności człowieka!

Swoją inteligencję emocjonalną możesz rozwinąć poprzez Kurs Inteligencja emocjonalna

Paulina Maria Szymborska-Karcz

e-szkolenia

kursy internetowe

promocja