RejestracjaZaloguj się
WróćA A A

Darmowe szkolenia

 Polecamy darmowe szkolenia e-learningowe

 W przypadku darmowych szkoleń zasada ta nie obowiązuje. Przede wszystkim dlatego, że wszystko ma swoją cenę – także darmowe szkolenia. Kursy bezpłatne są dlatego dla ich uczestników bezpłatne, że osoby je organizujące uzyskały na nie dofinansowanie.

Fundusze EFS

Bezpłatne kursy bardzo często dofinansowane są z funduszy EFS (w ramach projektu Kapitał Ludzki). To jeden z podstawowych źródeł uzyskiwania pieniędzy na ich przeprowadzenie.

EFS to skrót od Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje możliwość bezpłatnego lub w symboliczny sposób odpłatnego podnoszenia kwalifikacji. Oferta EFS kierowana jest zarówno do osób indywidualnych, jak również firm. Dla tych pierwszych szkolenia darmowe są dofinansowane przeważnie w 100%, natomiast dla dużych przedsiębiorstw w granicach 60%, a dla małych, średnio i mikroprzedsiębiorstw w około 80%.

Zgodnie z danymi podawanymi przez EFS, już ponad 3 miliony Polaków skorzystało z dofinansowań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, biorąc udział w bezpłatnych kursach, 100 tys. osób, dzięki tej pomocy, mogło założyć własne firmy. EFS pomogła również osobom bezrobotnym, które po wzięciu udziału w szkoleniach w 50% znalazło pracę.

PARP

Może zastanawialiście się kiedyś, kto decyduje o tym, że pewne szkolenia są bezpłatne (to znaczy dofinansowane na przykład z funduszy unijnych), a za inne trzeba płacić? Jeśli tak, to odpowiedź nie jest taka trudna, jak mogłoby się wydawać. Decyzję o dofinansowaniu szkoleń podejmuje: PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

PARP jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej.

Agencja rządowa powstała w 2000 roku w drodze konkursu wybiera wśród otwartych szkoleń te, które są wspierane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki dofinansowaniu, udział w szkoleniach może być tańszy nawet o 80%, w konsekwencji dla uczestników dana oferta szkół, instytucji i firm może być bezpłatna.

Dla kogo szkolenia bezpłatne?

Z bezpłatnych szkoleń mogą korzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne, osoby bez pracy (niezarejestrowane jako bezrobotne), pracujące na etacie, prowadzące własną działalność. Można znaleźć również ofertę kierowaną dla osób mieszkających w małych miejscowościach, czy powyżej 45 roku życia.

Osoby niepracujące zawodowo mogą znaleźć darmowe szkolenia na internetowych stronach urzędów marszałkowskich i wojewódzkich urzędów pracy. By wziąć udział w takich kursach, nie zawsze wymagany jest status osoby bezrobotnej. Najpopularniejsze szkolenia dotyczą obsługi komputera, nauki języków obcych, asertywności, czy umiejętności radzenia sobie ze stresem. Biorąc udział w takich szkoleniach, warto wiedzieć, że firma szkoleniowa ma obowiązek odprowadzić za osobę biorącą udział w szkoleniu składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wypłacić dodatek w wysokości 4 złotych za każdą godzinę zajęć. Należy się również zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

Na darmowe kursy finansowane z Unii może wybrać się osoba pracująca na etacie (jednak w takiej sytuacji na kurs oddelegowuje szef). Większość kosztów pokrywana jest z funduszy unijnych, ale pewny wkład w szkolenie pracownika ma również szef.

Można także odbyć kursy darmowe na własne życzenie. Jednak w takiej sytuacji szkolenia odbywają się poza godzinami pracy. Na dane szkolenie trzeba się zgłosić się samodzielnie. Szkolenia takie są otwarte dla osób pracujących na etacie, na umowę o dzieło, czy umowę zlecenie. Biorąc udział w takich kursach, otrzymuje się zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

Szczególną grupą, w której kierunku kierowane są darmowe kursy są osoby po 50 roku życia. Najbardziej popularne są dedykowane im: szkolenia językowe, z obsługi komputera, przedsiębiorczości, pomocy przy pisaniu CV czy listu motywacyjnego.

Szczególnym typem są również bezpłatne szkolenia dla mieszkańców małych miejscowości (w ramach tak zwanego Programu Leader). Jedynym warunkiem skorzystania z nich jest poprawa życia danej społeczności lokalnej. W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zameldowane w danej gminie.

Ciekawą propozycją są darmowe kursy online - są to kursy, które odbywa się poprzez internet.  Wybierając szkolenie warto sprawdzić czy jest to darmowy kurs online z certyfikatem. Profesjonalnie przygotowany kurs e-learningowy powinien kończyć się testem sprawdzającym nabytą wiedzę oraz ukończenie takiego  kursu online powinno być potwierdzone stosownym certyfikatem.

Dorota Trzcińska-Sieracka

e-szkolenia

kursy internetowe

promocja