RejestracjaZaloguj się
WróćA A A
 

Coaching zawodowy

Coaching opiera się na prostym założeniu: każdy człowiek posiada ogromny potencjał i aby się rozwijać musi go w sobie odnaleźć, dobrze poznać, zrozumieć oraz odpowiednio ukierunkować. Celem procesu coachingowego jest osiągnięcie wyznaczonych celów i podniesienie efektywności działania osoby lub grupy. Odbywa się to poprzez autodiagnozę, analizę siebie, wyznaczenie celów, a następnie ich stopniową realizację.

Z coachingu można korzystać w przypadku szeregu różnego rodzaju problemów i przełomowych momentów w życiu osobistym. Ma on także bardzo szerokie zastosowanie w życiu zawodowym. To efektywny sposób również dla osób planujących zmianę pracy lub przekwalifikowanie oraz młodych ludzi poszukujących dopiero swojej ścieżki zawodowej, planujących wejście na rynek pracy lub podjęcie dalszej edukacji.

Właściwy wybór zawodu kluczem do sukcesu

Wybór odpowiedniego dla siebie zawodu to przełomowy moment w życiu każdego człowieka i niezwykle ważna decyzja, którą należy podjąć w sposób przemyślany i rozważny. To właśnie ta decyzja ma zaważyć na całym życiu klienta, od niej zależy, czy będzie on przez resztę swojego życia (lub przynajmniej jej znaczną część) zadowolony z tego, co robi. Praca nie musi bowiem być tylko zapewniającym byt obowiązkiem, ale także może przynosić wiele satysfakcji i radości. Czy tak się stanie, zależy właśnie od tego, jak właściwego wyboru zawodu dokona się na początku tej drogi.

Zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz znalezienie pracy marzeń nie dla każdego jest sprawą prostą. Nie wszyscy już w młodym wieku są przekonani o tym, czym chcieliby się zajmować przez całe życie i w jakiego rodzaju pracy najlepiej się odnajdą. Czasami potrzeba chwili głębszego zastanowienia, dokładnego przeanalizowania nie tylko własnych pragnień, ale także predyspozycji.

Do czego potrzebny coach?

Wyboru wymarzonego zawodu oczywiście każdy dokonuje sam. Narzucanie lub nawet sugerowanie takich decyzji przez inną osobę może doprowadzić do dokonania niewłaściwego wyboru, niezgodnego ze swoją prawdziwą wolą. Coaching nie polega jednak na wybieraniu za klienta ani doradzaniu mu, jaką drogą powinien pójść.

Z pomocą wykwalifikowanego, nieprzekraczającego swoich kompetencji coacha łatwiej jest zastanowić się nad tym, jakiego rodzaju działalności zawodowej naprawdę chce się poświęcić, odnaleźć w sobie motywację do poszukiwań zawodu marzeń. Coach pomaga też wypracować indywidualny, najbardziej efektywny sposób takich poszukiwań.

Coaching zawodowy zajmuje się właśnie tzw. „nawigacją kariery” i jest doskonałym rozwiązaniem dla osób dopiero planujących swoją ścieżkę zawodową, ale także wszystkich tych, którym dotychczasowa praca nie przynosi oczekiwanej satysfakcji i poczucia spełnienia, wracają na rynek pracy po długiej nieobecności, zmieniają zatrudnienie lub ulegają wypaleniu zawodowemu. Pomaga określić cele zawodowe najbardziej zbieżne z indywidualnymi preferencjami, talentami, pasjami, motywacjami i wartościami klienta oraz pozbyć się wewnętrznych barier i błędnych przekonań, które mogą utrudniać realizację wyznaczonych sobie zamierzeń.

W toku procesu coachingu zawodowego klient:

- odkrywa i lepiej poznaje swoje talenty, atuty, mocne i słabe strony,

- określa swój profil zawodowy i osobistą markę,

- przygląda się różnym opcjom i możliwościom wyboru,

- diagnozuje własną osobowość zawodową,

- wyznacza cele zawodowe, do których chce dążyć,

- wypunktowuje sfery nad którymi musi pracować, aby osiągnąć wyznaczone przez siebie cele oraz metody tej samodoskonalenia i rozwoju,

- pracuje nad budowanie poczucia własnej wartości.

To tylko niektóre cele, jakie można osiągnąć podczas procesu coachingu zawodowego. Program coachingowy jest zawsze dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego klienta i może obejmować dodatkowe działania dotyczące również innych sfer działalności zawodowej, planowania kariery i pracy nad problemami pojawiającymi się na tej drodze.

e-szkolenia

kursy internetowe

promocja