RejestracjaZaloguj się
WróćA A A

 Zadbaj o swoich pracowników – postaw na coaching!

Najcenniejszym kapitałem każdej nowoczesnej, dobrze zorganizowanej firmy są ludzie. Najskuteczniejsze przedsiębiorstwa na rynku amerykańskim i zachodnioeuropejskim stawiają przede wszystkim na rozwój pracowników i zapewnienie im nieustannej motywacji. Taką strategię wybiera także już coraz więcej prężnie działających firm w Polsce.

Najlepszym posunięciem w celu zadbania o właściwe kompetencje, rozwój oraz motywację pracowników każdego szczebla jest coaching.

coaching

Wydobądź ukryty w Twoim personelu potencjał za pomocą coachingu

W każdym człowieku tkwi potencjał, trzeba tylko umieć go wydobyć i odpowiednio wykorzystać. Potrafi tego dokonać profesjonalny coach. Warto więc zatrudnić taką osobę w swojej formie i oddać pod jej opiekę cały personel.

Skutecznie zarządzana firma musi przypominać zdrowy organizm, który funkcjonuje właściwie tylko wówczas, gdy wszystkie organy działają efektywnie i pozostają ze sobą w doskonałej harmonii. Coach potrafi pokierować strategią całej organizacji poprzez wzmocnienie każdego jej ogniwa. Dlatego właśnie tak ważne i coraz bardziej powszechne jest budowanie w firmie tzw. kultury coachingowej.

Należy jednak pamiętać o tym, że coaching nie jest tym samym, co doradztwo. Coach nie podaje gotowych rozwiązań, a tylko uruchamia potencjał, który tkwi w ludziach kompetentnych, posiadających już wiedzę oraz umiejętności. Siłą coachingu jest właśnie opieranie się na założeniu, że to klient sam potrafi znaleźć rozwiązanie swojego problemu, o ile się go skutecznie na nie nakieruje. Dobry coach pomoże Twoim pracownikom odnaleźć odpowiednią drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów, ale przede wszystkim nauczy ich radzenia sobie z problemami samodzielnie.

Coaching nie jedno ma imię

Istnieje wiele szkół, form i metod coachingu, spośród których warto wybrać tę najwłaściwszą i dostosować do potrzeb swojej firmy i swojego personelu. Podstawowe rodzaje coachingu biznesowego, najbardziej przydatne w celu dbania o rozwój pracowników różnych szczebli to:

Executive Coaching - adresowany do kadry kierowniczej wyższego szczebla. Odpowiedni głównie dla nowych, młodych menedżerów dopiero rozpoczynających karierę kierowniczą.

Acculturation Coaching – w szczególności przydatny doświadczonym menedżerom, którzy właśnie podjęli pracę w nowej firmie. Wielu dobrych, kompetentnych menedżerów ma problem z dostosowaniem się do nowej kultury organizacji. Coach pomaga im zdefiniować różnice kulturowe i dostosować się do nowego środowiska pracy.

Leadership Coaching - skierowany do menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie zespołami. Ta forma coachingu ma na celu rozwijanie umiejętności przewodzenia i motywowania.

On-Job-Coaching - skupia się na rozwoju kompetencji podczas wykonywania pracy. Coach uczestniczy w życiu firmy, przygląda się spełnianiu przez pracowników codziennych obowiązków, obserwuje i na bieżąco wspiera w podnoszeniu poziomu kompetencji zawodowych. Ta forma może odnosić się do personelu każdego szczebla i wszystkich stanowisk.

Life Coaching – szeregowych pracowników warto też wspierać za pomocą coachingu koncentrującego się na ogólnym planowaniu życia osobistego i zawodowego. Life coaching obejmuje również umiejętność organizowania równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym, co wielu osobom jest bardzo potrzebne do osiągnięcia pełnego zadowolenia z wykonywanej pracy, a co za tym idzie efektywniejszego wypełniania swoich obowiązków.

Specjalista zewnętrzny – większa skuteczność procesu coachingowego

Częstą praktyką wśród polskich firm, zanikającą już na rynku zachodnim, jest budowanie kultury coachingowej na przyuczaniu swoich menedżerów do roli coachów. Nie jest to jednak najwłaściwsze podejście. Pracownicy często mają problem z pełnym otwarciem się przed własnym przełożonym. Podstawową cechą skutecznego coachingu jest natomiast otwartość, dyskrecja i zaufanie klienta do coacha. Z drugiej strony ciężko też wymagać od osoby na odpowiedzialnym stanowisku kierowniczym znajdowania czasu na pełny coaching dla każdego podwładnego, a o skuteczności procesu coachingowego decyduje jego ciągłość i pełne skupienie coacha na prowadzonych sesjach. Warto więc pomyśleć o postawieniu na specjalistę z zewnątrz.

Przykład wielu firm korzystających z profesjonalnych systemów coachingowych dowodzi, że obawy związane z inwestowaniem w coaching pracowniczy są bezpodstawne – zwykle nakłady finansowe poświęcane na ten cel zwracają się w przeciągu roku.

coaching

Warto więc zainwestować w swoich pracowników, inwestując w coaching!

Paulina Maria Szymborska-Karcz

e-szkolenia

kursy internetowe

promocja