RejestracjaZaloguj się
WróćA A A

Coaching – co można zyskać?

Polecamy kurs: Coaching

Każdy człowiek posiada ogromny potencjał, dzięki któremu może odnosić sukcesy w różnych sferach życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Wystarczy tylko go w sobie dostrzec i umieć nim świadomie operować. Jednak we współczesnym społeczeństwie wielu ludzi ma z tym problem – nie potrafią uświadomić sobie drzemiącego w nich potencjału ani odnaleźć drogi do jego efektywnego i skutecznego wykorzystania w praktyce.

Modne hasło

Modne obecnie hasło – „coaching” – to nic innego jak zindywidualizowany program odnajdywania, poznawania, rozumienia i ukierunkowywania predyspozycji osoby lub grupy, w celu podniesienia skuteczności działań i osiągania pożądanych efektów w rozmaitych dziedzinach życia. Odbywa się to poprzez autodiagnozę, analizę siebie, wyznaczenie celów, a następnie ich stopniową realizację

Z usług coacha, czyli osobistego trenera, wykwalifikowanego specjalisty, który ma za zadanie pomagać w tym procesie, kierować nim i odpowiednio stymulować, warto skorzystać w wielu najrozmaitszych sytuacjach. Niektórzy decydują się na podjęcie takich działań w przypadku problemów w życiu osobistym, w jego przełomowych momentach oraz wówczas, gdy stają w obliczu poważnych decyzji, które muszą podjąć.

Obecnie można jednak zaobserwować ogromny rozwój zastosowania coachingu w biznesie. Stwarza on ogromne możliwości zarówno w kształtowaniu indywidualnej drogi kariery zawodowej, jak i strategii rozwoju całych zespołów i przedsiębiorstw.

Dla kogo?

Coaching to pojęcie bardzo szerokie. Dlatego odpowiedź na pytanie, dla kogo jest przeznaczona ta forma samorozwoju, zawsze będzie brzmiała tak samo: dla wszystkich. Należy  więc sformułować je zupełnie inaczej. Mianowicie „jaką formę coachingu powinienem wybrać?”. Istnieją różne rodzaje i sposoby prowadzenia sesji coachingowych, w zależności od potrzeb osoby z nich korzystającej. To, jaka forma okaże się najskuteczniejsza zależy, przede wszystkim, od tego, jaki jest cel klienta.

Osobom borykającym się z problemami w życiu prywatnym, uwikłanym w konflikt z samym sobą lub otoczeniem, przechodzącym kryzysy w związkach i innych relacjach międzyludzkich, poleca się tzw. Life coaching (lub Personal coaching) – skupiony głównie na osobistych aspektach jego działalności.

Dla tych, których celem jest osiągnięcie sukcesów w sferze zawodowej, odpowiedni będzie (coraz popularniejszy) szeroko pojęty Business coaching. Ten drugi dzieli się na coraz więcej rozmaitych odmian, dostosowanych do konkretnych potrzeb osób, firm i instytucji, korzystających z pomocy profesjonalistów.

Tzw. Career Coaching może pełnić funkcję bardziej innowacyjnego i skuteczniejszego doradcy zawodowego. To idealne rozwiązanie dla absolwentów szkół i osób borykających się z problemem bezrobocia. Coach pomaga odkryć przyczynę kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia i ją wyeliminować, ustalić najwłaściwszą drogę kariery zgodną z indywidualnymi predyspozycjami oraz oczekiwaniami klienta, a także pomóc rozwiązać problemy z nieumiejętną autoprezentacją lub wybrać skuteczną strategię autopromocji.

Ta forma coachingu jest też szansą dla osób niezadowolonych ze swojego obecnego życia zawodowego, poszukujących nowej, lepszej pracy, starających się o awans, zdecydowanych na poważne zmiany w tej dziedzinie, rozważających przekwalifikowanie albo kontynuację edukacji. Z Career Coachingu mogą korzystać pracownicy każdego szczebla, przedstawiciele dowolnej branży i profesji.

Inny rodzaj coachingu jest przeznaczony dla kadry zarządzającej i osób zajmujących się bezpośrednio zarządzaniem zasobami ludzkimi – Executive coaching, najbardziej popularna obecnie gałąź doradztwa biznesowego. Te sesje mają na celu nauczenie menedżera, jak być lepszym liderem. Coach pomaga klientowi ustalić odpowiednią strategię działania, dzięki której będzie on potrafił lepiej inspirować podwładnych do efektywnego działania.

Executive coaching skupia się, przede wszystkim, na rozwijaniu charyzmy oraz umiejętności przywódczych i uświadomieniu menedżerowi, które jego cechy osobowości, temperamentu oraz zdolności emocjonalne, psychiczne i poznawcze mają szansę wpłynąć pozytywnie na relacje z pracownikami. To doskonałe rozwiązanie również dla członków kadry zarządzającej, którzy chcą nauczyć się budować ścieżkę kariery własnych podwładnych, dobierać ją indywidualnie dla każdego z pracowników. Chętnie korzystają z niego zarówno menedżerowie niższego szczebla, jak i dyrektorzy lub prezesi firm.

Nic nie stoi też na przeszkodzie, by zafundować sesję coachingową swojej firmie. Choć Strategic Business Coaching dopiero zdobywa w Polsce popularność, właściciele przedsiębiorstw ostatnio coraz częściej przekonują się do sięgnięcia po takie rozwiązanie.

 Tutaj klientem-jednostką jest firma i to jej indywidualne potrzeby oraz predyspozycje starają się odkryć coachowie. Coraz więcej firm powoli wdraża tzw. kulturę coachingową, która ma na celu podniesienie skuteczności strategii rozwoju i umocnienie pozycji na rynku. Coach skupia się na nauce przewidywania dynamicznej sytuacji ekonomicznej oraz reagowania na zachodzące w niej zmiany.

Każda firma to przede wszystkim pracownicy, istnieje więc także Leadership Coaching, czyli projekt adresowany do całych przedsiębiorstw, ale oparty na pracy z personelem i indywidualnym podejściu do każdej zatrudnionej osoby w celu poprawy skuteczności współpracy wewnątrz firmy. Nastawiony jest on na osiąganie coraz ambitniejszych celów przez dobrze zorganizowany całokształt działalności.

Pozwala odkryć problemy wszystkich członków personelu i pracować nad nimi dla wspólnego dobra. Tutaj podstawowe korzyści to podnoszenie motywacji i zaangażowania każdego pracownika oraz budowanie w nich poczucia, że są potrzebni i doceniani. Leadership Coaching to również ogromna szansa dla osób nieśmiałych, u których ta cecha stanowi powód zahamowania kreatywności. Coach pomaga im się otworzyć i chętniej dzielić własnymi śmiałymi pomysłami oraz wizjami.

Coaching pomaga także osobom piastującym wysokie stanowiska, które nie radzą sobie w sytuacjach kryzysowych, mają kłopoty z konfliktowymi i problematycznymi pracownikami, zmagają się z chorobliwym perfekcjonizmem lub przytłaczającym ciężarem odpowiedzialności. Warto też zwrócić się do indywidualnego trenera, gdy zakłada się własną działalność gospodarczą lub rozbudowuje istniejącą już firmę. Coachowie zajmują się również wsparciem w sferze efektywnego zarządzania czasem, organizacji pracy, skutecznego odpoczynku, radzenia sobie ze stresem i zarządzania emocjami.

Firmom poleca się korzystanie z coachingu w przypadku problemów finansowych, nagłego spadku efektywności i obniżenia generowanych zysków, zmiany formy prawnej, nawiązywania współpracy z kluczowymi kontrahentami, znaczącej rozbudowy działalności, rekrutacji nowych pracowników, budowania nowych zespołów, otwierania kolejnych oddziałów lub filii, a także rozwiązywania bieżących problemów.

Kto jeszcze korzysta z usług profesjonalnych coachy? Specjaliści z rozmaitych branż pragnący podnosić swoje kwalifikacje (Skills coaching), osoby z trudnościami w utrzymaniu związku albo zawieraniu znajomości, rozwodzące się małżeństwa, całe rodziny, które chcą uzdrowić panujące w nich stosunki, rodzice i opiekunowie zainteresowani rozwijaniem umiejętności wychowawczych, uczniowie oraz studenci borykający się z kłopotami w nauce. Coaching może dotyczyć nawet takich dziedzin jak zdrowie, uroda czy też niezależność finansowa. Kolejne zastosowania tej innowacyjnej formy rozwoju można by mnożyć.

Korzystne zmiany

Taka forma pomocy w samodoskonaleniu posiada wiele zalet, zarówno tych odczuwalnych dla klienta na poziomie emocjonalno-społecznym, jak i czysto praktycznym. Wśród nich najczęściej wymienia się pięć podstawowych czynników: oszczędność czasu, wielopoziomowość, motywacja, wzmocnienie, rozwój.

Praca z coachem odbywa się głównie we własnym zakresie i w środowisku normalnego, codziennego życia klienta, jedynie pod kierunkiem specjalisty. Zwykle wystarcza jedna, dziewięćdziesięciominutowa sesja raz w tygodniu, a nawet miesiącu. Coach zwykle dojeżdża do klienta, czasem (w przypadku niektórych rodzajów coachingu związanych ze sferą zawodową) prowadzi obserwacje podopiecznego w jego miejscu pracy, nie przeszkadzając mu w wykonywaniu obowiązków służbowych. Coaching jest więc wygodny, niezbyt czasochłonny i nie wywołuje zaniedbań w wykonywaniu bieżących obowiązków.

Coaching to, przede wszystkim, indywidualna praca z klientem. Nie ma tu miejsca na bezosobowe albo schematyczne podejście, czy też ujednolicanie poziomu szkolenia, jak dzieje się często podczas treningów grupowych. Klient nie odczuwa wstydu ani zahamowań, ma szansę otworzyć się bardziej, niż zrobiłby to w obecności osób trzecich.

Dodatkowo, dzięki otwartości na jego osobiste potrzeby i indywidualnemu traktowaniu ze strony coacha, czuje się doceniany, potrzebny i ważny jako jednostka. A to najlepszy sposób na podniesienie jego motywacji, kreatywności, aktywności i determinacji w dążeniu do wyznaczonych celów.

Wzmocnienie i rozwój to najbardziej uniwersalne zalety coachingu, posiadające kluczowe znaczenie w każdej jego formie, od tych ukierunkowanych na prywatne sfery życia, po te dotyczące świata biznesu, tak skierowanych do osób indywidualnych, jak i do firm lub organizacji. W przypadku osób prywatnych oba te czynniki doskonale wpływają na samopoczucie, budowanie wiary we własne siły oraz poczucia samorealizacji przynoszą ogromne korzyści psychiczno-społeczne.

Natomiast dla firm mają one kluczowe znaczenie, ponieważ każda machina działa lepiej, gdy wszystkie jej elementy z osobna przejdą gruntowną konserwację. Wzmacniając motywację i kreatywność pracowników (czyli poszczególnych ogniw większej całości), jednocześnie wzmacnia się całą organizację. Także każdy klient, który rozwija własny potencjał i kompetencje dzięki coachingowi, będzie promował korzystne zmiany w całej firmie.

Szczególnie ważne jest to w przypadku osób strategicznie ważnych lub opiniotwórczych. Inwestowanie w rozwój menedżerów i kadry zarządzającej oznacza więc automatycznie inwestowanie w całe przedsiębiorstwo i rozwój każdego jego pracownika.

Dla wszelkich gałęzi coachingu biznesowego podstawową zaletą tej formy szkolenia pracowników jest wielopoziomowość prowadzonych działań. Coaching opiera się na holistycznym podejściu i budowaniu świadomości systemowej. Nauka globalnego spojrzenia na procesy, w których się uczestniczy znacząco wpływa na poszerzenie rozumienia przez jednostkę wzajemnych wpływów w zespole i całej organizacji, myślenia przyczynowo - skutkowego oraz działania strategicznego.

Co można zyskać?

To bardzo trafne pytanie. Jeżeli się w coś inwestuje, to przecież po to, by czerpać jak najwięcej korzyści. W przypadku coachingu jest ich na tyle dużo, że podjęcie decyzji nie powinno okazać się trudne. Decydując się na usługi profesjonalnego coacha można zyskać naprawdę wiele, pod warunkiem, że wybierze się nie tego, którego usługi są najtańsze, ale sprawdzonego specjalistę, wykwalifikowanego i doświadczonego fachowca.

Należy też pamiętać, że sukces coachingu w dużej mierze zależy od chęci oraz nakładu pracy samego klienta. Jeżeli oba te niezwykle istotne warunki zostaną spełnione, inwestycja z pewnością szybko się zwróci. I mowa tutaj nie tylko o zyskach materialnych, choć i one mają ogromne znaczenie, ale także tych indywidualnych (związanych z lepszym samopoczuciem) oraz społecznych.

Coaching polega, przede wszystkim, na aktywizowaniu mocnych stron klienta, jego tzw. wewnętrznych zasobów, pomocy w przekraczaniu osobistych barier i ograniczeń oraz ułatwianiu bardziej efektywnego współdziałania w zespole. Ma za zadanie skutecznie pomagać osobom lub grupom w realizacji celów. A to przecież klucz do sukcesu, pierwszy ogromny krok w kierunku powodzenia w każdej sferze życia.

Osoba prywatna, decydując się na usługi profesjonalnego coacha ma szansę zyskać większą samoświadomość, poczucie własnej wartości, motywację do pracy,  poczucie harmonii i równowagi wewnętrznej oraz nauczyć się skutecznych sposobów ciągłego samodoskonalenia. Coach pomoże także uzdrowić oraz poprawić relacje z innymi, lepiej wykorzystywać własne możliwości i zwiększyć swoją efektywność oraz kreatywność na różnych polach działalności.

 Ludzie korzystający z coachingu mają też okazję osiągnąć odpowiedni balans pomiędzy życiem osobistym i zawodowym, odkryć w sobie nieznane dotąd talenty, poznać wszystkie swoje nieuświadomione wady oraz zalety, zbudować własną ścieżkę długofalowego rozwoju i skonkretyzować plany na przyszłość.

Wielu klientów znanych coachy podkreśla także korzyści, takie jak: wypracowanie indywidualnych sposobów osiągania celów, wyrabianie nawyku systematycznej pracy nad sobą, nabieranie pewności siebie, umacnianie pozycji zawodowej, rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich, zwiększenie klarowności celów, wzmocnienie poczucia skupienia, spójności myślenia,  przełamanie lęków i barier w zachowaniu, oraz ustalenie odpowiedniej hierarchii wartości.

Nade wszystko jednak, osoby coachingowane uczą się świadomie kierować własnym życiem i być samodzielnymi oraz odpowiedzialnymi w podejmowaniu decyzji i realizowaniu planów. Wszystko to daje im coraz większą satysfakcję z podejmowanych działań.

Dla firm największe zyski z coachingu to efektywniejsze wykorzystywanie zasobów organizacji, tworzenie bardziej wydajnych zespołów pracowniczych i promowanie pozytywnych zmian w organizacji przez osoby strategicznie ważne i opiniotwórcze na różnych poziomach zarządzania. Wszelkie odmiany coachingu biznesowego to także precyzja w działaniach, wprowadzanie nowych strategii, odnajdywanie słabych punktów funkcjonowania przedsiębiorstwa i naprawianie ich, zwiększanie wydajności prowadzące do polepszenia wyników pracy, poprawa wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku firmy.

Pracodawcy, którzy decydują się inwestować w coaching swoich pracowników także osiągają dzięki temu nieocenione korzyści.

Indywidualna praca to najskuteczniejsza metoda wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze oraz podnoszenia ich zaangażowania w wykonywaną pracę. To także najskuteczniejsze, a przy tym wcale nie najkosztowniejsze, narzędzie motywacyjne. Stanowi również innowacyjną możliwość pracy z osobami, które tego potrzebują, w zakresie dla nich użytecznym.

Zapewnia większą efektywność długoterminowych inwestycji w kapitał ludzki. Usprawnia pracę zespołową, zapobiega spadkowi produktywności oraz przyczynia się do podniesienia poziomu kultury organizacyjnej i morale pracowników. Buduje pozytywne relacje między przełożonymi i podwładnymi.

Nie można też zapominać o korzyściach ekonomicznych, które wynikają z zastosowania coachingu w firmach. Jest to najszybszy i najskuteczniejszy sposób podnoszenia efektywności, dlatego wiąże się on również z oszczędnością środków finansowych. Indywidualne ukierunkowanie generuje bardziej wymierne efekty niż szkolenia grupowe, dzięki czemu organizacja niektórych dodatkowych kursów dla kadry i pracowników przestaje być potrzebna. 

Statystyki natomiast mówią same za siebie. Według badań prowadzonych w USA, w ciągu ostatnich dziesięciu lat zwrot z inwestycji (ROI) w Executive Coaching wynosi sześciokrotnie więcej niż koszta coachingu. 61% osób korzystających z coachingu odczuwa wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy, 44% pracowników deklaruje głębszą więź z firmą, a 28% ludzi zatrudnionych na kluczowych stanowiskach osiąga poprawę efektów rzędu 0,5 do 1 miniona dolarów rocznie.

Nie ulega więc wątpliwości fakt, że warto odłożyć już do lamusa tradycyjne formy terapii, szkoleń czy grupowych kursów i treningów samodoskonalenia. Epoka coachingu już nadeszła – wystarczy tylko sięgnąć i czerpać pełnymi garściami korzyści z nowej, lepszej formy pracy nad sobą, swoimi pracownikami lub firmą. Inwestując w coaching – inwestujesz w szybki i efektywny rozwój, a koszty zwrócą się prędzej, niż myślisz.

Paulina Szymborska-Karcz

e-szkolenia

kursy internetowe

promocja