RejestracjaZaloguj się
WróćA A A

Autoprezentacja, czyli jak dostać wymarzoną pracę


 Kluczową kwestią podczas szukania pracy okazuje się umiejętność autoprezentacji. Potencjalny pracownik powinien nie tylko udokumentować swoje kwalifikacje, ale także potrafić „się sprzedać”, sprawić, by nowy pracodawca postrzegał i oceniał go jak najbardziej pozytywnie.

Skuteczna autoprezentacja – na czym polega?

Nauka skutecznej autoprezentacji to złożony proces, prowadzący do efektu kontrolowania sposobu, w jaki widzą nas inni ludzie. Sztuka ta nie polega jednak na fałszowaniu informacji o sobie, ale na przedstawianiu ich we właściwym – korzystnym dla siebie – świetle, na kierowaniu wywieranym wrażeniem.

Umiejętność skutecznej autoprezentacji nie jest naturalna i wrodzona, wymaga nieustannego ćwiczenia i doskonalenia. Autoprezentacja to przede wszystkim szereg wyuczonych i w pełni świadomych zabiegów komunikacyjnych.

Warto pamiętać, że na komunikację składają się nie tylko same słowa – stanowią one jedynie 7% całego procesu komunikacyjnego. Pozostała część to głos (38%) oraz mowa ciała (55%). Niezwykle istotne jest także zbudowanie pozytywnego pierwszego wrażenia – ma to miejsce zwykle podczas pierwszych piętnastu sekund spotkania.

Autoprezentacja podczas szukania pracy

Szukając nowej pracy, powinno się pamiętać o zasadach autoprezentacji już na etapie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Odpowiednio sporządzone CV i list motywacyjny – przede wszystkim pod względem merytorycznym i estetycznym – to pierwszy krok do sukcesu. To dzięki nim kandydat otrzymuje szansę na zaprezentowanie się w sposób bezpośredni podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Najważniejszym etapem rekrutacji jest jednak właśnie rozmowa. Aby przejść ją pomyślnie, należy rzetelnie się do niej przygotować. Istnieje kilka kluczowych zasad, o których powinien pamiętać każdy, kto chce zostać pozytywnie oceniony podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  1. Wiedza na temat firmy

Niezbędnym elementem przygotowań do rozmowy rekrutacyjnej jest dokładne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi potencjalnego pracodawcy. Podstawowe wiadomości – takie jak: czym firma się zajmuje, w jakiej branży działa, jak długą ma tradycję, jaka jest jej misja i strategia, profil działalności, pozycja na rynku i struktura organizacyjna – można zwykle odnaleźć na oficjalnej stronie internetowej przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że wiedza na ten temat świadczy o silnej motywacji do podjęcia pracy w tej konkretnej firmie oraz zaangażowaniu kandydata.

  1. Pierwsze wrażenie

Podczas każdego spotkania kluczową rolę odgrywa pierwsze wrażenie. To ono w dużej mierze decyduje o tym, jaką wstępną opinię wyrabia sobie o potencjalnym pracowniku osoba rekrutująca. Należy pamiętać o tym, że znacznie większy wpływ na budowanie pierwszego wrażenia niż sama treść wypowiedzi ma mowa ciała, postawa, sposób mówienia i strój. Warto też zwrócić uwagę na szczegóły, takie jak sposób przywitania, ton głosu czy uścisk dłoni.

  1. Zachowanie w trakcie rozmowy

W trakcie rozmowy rekrutacyjnej to kandydat jest gościem, dlatego właśnie w ten sposób powinien się zachowywać. Warto więc pamiętać o zasadach dobrego wychowania, np. zająć miejsce dopiero wówczas, gdy zostanie się o to poproszonym, czy podczas powitania poczekać aż rekruter wyciągnie rękę jako pierwszy. Istotne jest również utrzymywanie kontaktu wzrokowego oraz otwarta postawa, a także naturalne ułożenie dłoni. Lepiej unikać nadmiernej gestykulacji oraz kontrolować ton głosu. Sama treść wypowiedzi powinna być natomiast rzeczowa, konkretna, zrozumiała i prawdziwa, nie należy także powtarzać tych samych informacji kilkakrotnie. Odpowiedzi na pytania będą bardziej wiarygodne, gdy poprze się je konkretnymi przykładami.

Ważne jest, by pamiętać, że otrzymanie pracy marzeń nie zawsze zależy wyłącznie od posiadanych kwalifikacji, często równie istotna okazuje się umiejętność autoprezentacji!

Paulina Maria Szymborska-Karcz

e-szkolenia

kursy internetowe

promocja