RejestracjaZaloguj się
WróćA A A

  Asertywność – klucz do sukcesu w relacjach interpersonalnych

W codziennym życiu, szczególnie zaś w warunkach służbowych, każdy z nas funkcjonuje w atmosferze rywalizacji i konkurencji. Jesteśmy więc nieustannie zmuszeni do bycia gotowymi na to, by bronić swoich praw oraz umieć jasno i konkretnie wyrażać własne potrzeby i dążenia. Aby budować zdrowe relacje interpersonalne, warto nauczyć się zachowań asertywnych.

asertywność

Ucząc się asertywności, zbudujesz zdrowe relacje z innymi

Osoba asertywna potrafi w każdej sytuacji pozostać wierna własnym poglądom i przekonaniom, postępować zgodnie ze swoimi uczuciami oraz dążyć do zaspokojenia swoich potrzeb, jednocześnie nie naruszając praw i wartości innych ludzi.

Umiejętność bycia asertywnym nie jest kompetencją wrodzoną, ale nabytą – można ją w sobie kształtować i wyćwiczyć. Niektórzy mają jedynie większe niż inni predyspozycje do szybszego uczenia się zachowań asertywnych, każdy jednak potrafi wyrobić w sobie tę postawę za pomocą odpowiedniego treningu.

Ta, niezbędna do budowania i utrzymywania zdrowych relacji z innymi, umiejętność może być wykorzystywana w rozmaitych sytuacjach i przejawiać się na wielu polach ludzkiej działalności – w życiu osobistym oraz zawodowym. Na postawę asertywną składa się zespół wielu typów zachowań ułatwiających i porządkujących kontakty interpersonalne.

Zachowania asertywne:

- nie uleganie presji i naciskowi ze strony innych osób;

- umiejętność odmawiania bez poczucia winy;

- odmawianie bez potrzeby tłumaczenia się i usprawiedliwiania;

- jasne określanie warunków wzajemnej relacji;

- konkretne i otwarte przedstawianie swoich oczekiwań;

- stanowcze niegodzenie się na postępowanie innych osób, które wywołuje w nas poczucie krzywdy;

- swobodne wyrażanie własnych przekonań, przeżyć i pragnień, jednocześnie pozbawione ignorowania emocji i dążeń innych ludzi;

- przyjmowanie z godnością konstruktywnej krytyki - zarówno ocen pozytywnych, jak i negatywnych;

- umiejętność przyznawania się do błędów oraz niewiedzy;

- respektowanie własnego prawa do mylenia się;

- posiadanie wyraźnie sprecyzowanych dążeń;

- akceptowanie asertywnego zachowania innych ludzi, przyznawanie im prawa do posiadania własnego zdania i ochrony własnych interesów;

- świadomość własnego prawa do bycia szanowanym;

- poczucie własnej wartości;

- uświadamianie sobie swoich wad i zalet;

- wysoka samokontrola i samoakceptacja.

Między asertywnością a egoizmem istnieje znacząca różnica

Podczas pracy nad asertywnością należy jednak pamiętać o tym, że postawa asertywna nie jest jednoznaczna z ignorowaniem cudzych potrzeb i dbaniem wyłącznie o własne korzyści. Asertywność to podstawa zdrowego funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, wiąże się więc także z poszanowaniem cudzych uczuć, emocji, poglądów i przekonań.

Asertywna argumentacja powinna więc odwoływać się do osoby ją wypowiadającej. Warto używać zwrotów takich jak: „ja…”, „wolałbym”, „wybieram”, „zdecydowałem”, „ja odczuwam”, a unikać rozkazów: „ty”, „chcę, żebyś”, „powinieneś”.

asertywność

Jeżeli chcesz, by inni traktowali Cię tak, jak tego oczekujesz, nauka asertywności jest najpewniejszym sposobem na osiągnięcie pożądanych efektów!

Paulina Maria Szymborska-Karcz

e-szkolenia

kursy internetowe

promocja